Kræmmersiden

Velkommen

 Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive – eller allerede er – kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer – men kan vi bare opnå at du ved hvor du fra starten efterlever ”-sikkerhed først!” og ved hvor du fremover kan finde svar på dine spørgsmål, så er vi meget tilfredse. God fornøjelse med læsningen.

Sikkerhed først

 • Tænk på Dig Selv og din egen indsats – vær opmærksom og hjælp gæster, kollegaer, personale og leverandører med ikke at komme til skade eller blive udsat for fare. Sund fornuft og rolig omtanke forebygger 99 % af alle risici. Undgå at udsætte dig selv for fare, hvis der sker tyveri, røveri, voldshandlinger, elektricitets-, vand, eller brand- eller andre ulykker. Tilkald i stedet den nødvendige hjælp. Er du alene og usikker på ”nødvendig hjælp”, så ring 112.
 • Bemærk Evakueringsplan ophængt på væggen ved indgange
 • Bemærk Nødudgangsskilte i gangene, ophængt i tre meters højde
 • Bemærk Hjertestarteren i Hal C
 • Bemærk og gør dig bekendt med den uddannede førstehjælper i ”din” hal og i nabohallerne
 • Bemærk det ophængte Brandmateriel i ”din” hal og i nabohallerne
 • Bemærk at Alarmsystemer er tilsluttet og vagtkorps tilknyttet uden for de udvidede åbningstider i weekenderne
 • Bemærk at der er Videoovervågning i døgndrift
 • Sæt dig ind i husets El-regulativ, Stadeaftalen og Husordenen
 • Igen - Tænk også på at hjælpe dem som kommer til at bryde sikkerheden

Hvad koster det?
Hvad får jeg for pengene? 

Prisen for stadeplads på er knap kr. 38,- pr. m2 inklusiv moms, for en fire-dages weekend: fredag, lørdag, søndag og mandag. Lørdag og søndag er huset åbent for kræmmere fra kl. 08.00, og der åbnes for gæster fra 10 – 17.
Mandag fra 8 – 14 og fredag fra 8 – 17 er der åbent for kræmmerne til opstilling, nedpakning, ombygning, vareopfyldning, rengøring mv.
Hvis man har stadeplads i to eller flere sammenhængende uger, indbefatter prisen også, at varer og inventar mv. kan blive stående på standen i dagene mellem weekenderne.
Et priseksempel er, at man får stillet en typisk stand på 12 m2 til rådighed i en udvidet weekend for kr. 460,- inklusiv moms (kr. 368,- eksklusiv moms.). Der kan være tillæg for særplacering mv. Ved betaling modtages faktura på beløbet og betaling inden kl. 11 søndag i samme weekend.
Der kan evt. være mulighed lagerplads – mod betaling på månedsbasis.

 Hvad får jeg derudover for pengene?

 • At ca. 150.000 gæster besøger Det Blå Marked om året, svarende til ca. 3.000 gæster i gennemsnit pr. weekend og at gæster ikke skal betale entré og der er gratis parkering lige uden for døren. Gæster kan hæve penge på Dankort i cafeterierne.
 • At der annonceres i udvalgte internet- og avismedier, turistbrochurer og brochurer til kræmmerne til uddeling lokalt.
 • At Det Blå Markeds hjemmeside udvikles løbende og der er mulighed for en kort beskrivelse af din stand på hjemmesiden i den periode man er kræmmer på stedet samt at Det Blå Marked løbende er aktiv på Facebook.
 • At Det Blå Marked løbende laver arrangementer og aktiviteter for at tiltrække gæster.
 • At der stilles gratis el til rådighed på de enkelte stader.
 • At hallerne opvarmes i fyringssæsonen, typisk fra oktober til april
 • At der er hjertestarter i huset
 • At der er alarmsystemer tilsluttet og vagtkorps tilknyttet uden for de udvidede åbningstider i weekenderne samt videoovervågning i døgndrift
 • At dokumenteret varelager og inventar er forsikret mod tyveri i lukketiden
 • En positiv sortimentsregulering, således;
  • At de som sælger gamle varer (antikt, kitsch og godt brugt), ikke også må sælge nye varer i butikken
  • At de som sælger nye varer kun må sælge det sortiment man har tilladelse til i butikken, og at man ikke må sælge gamle varer

  Disse regler aftales på skrift med hver enkelt kræmmer inden start. Alle ændringer i sortiment aftales skriftligt i Stade-aftalen inden igangsætning, og indføres i den samlede Forhandleroversigt Nye Varer, som opdateres jævnligt

 • At gæster ikke skal betale entré
 • At gæster ikke skal betale p-plads
 • At gæster kan hæve penge på Dankort i cafeterierne
  (NB! Husk selv at have vekselpenge til eget forbrug med hjemmefra)
 • At der annonceres i udvalgte avismedier
 • At der annonceres i udvalgte turistbrochurer
 • At der annonceres på udvalgte steder på Internettet
 • At der trykkes brochurer til kræmmerne til uddeling lokalt
 • At Det Blå Markeds hjemmeside løbende udvikles
 • At hver kræmmer efter særlige regler kan få stillet en af Det Blå Marked ejet ”underhjemmeside” til hovedhjemmesiden til rådighed i den periode man er kræmmer i huset
 • At huset ind imellem laver aktiviteter, såsom Fastelavn for børn, Bagagerumssalg, mv
 • At man inviteres til et fællesmøde én gang om måneden, en søndag fra kl. 08.45 til kl. 09.50. Der serveres gratis en kop kaffe og et stykke morgenbrød, og mødets formål er, at alle kræmmere har mulighed for at give deres mening til kende og/eller stille spørgsmål til ledelsen, som også kan have emner man vil orientere om eller drøfte.
 • At ledelsen en gang om måneden udsender skriftlig information om hvad som måtte være nødvendigt - eller relevant på anden vis
 • At elektricitet til varebelysning i almindeligt omfang ved brug af sparepærer er indbefattet i prisen. Dog varmeovne, varmeblæsere, kaffe- og kogemaskiner og lignende først efter forudgående aftale og mod tillægsbetaling.
 • At et el-hovedstik er opstillet i umiddelbar nærhed af hvert enkelt stade
 • At hallerne opvarmes i fyringssæsonen, typisk fra oktober til april
 • At der kan afleveres småt brændbart affald i opstillede containere (alt øvrigt affald skal medtages af den enkelte)
 • At der er hjertestarter i huset og uddannede førstehjælpere
 • Førstehjælpskursus i.f.m. hjertestarter, såfremt der er plads på ”holdet”
 • At der er alarmsystemer tilsluttet og vagtkorps tilknyttet uden for de udvidede åbningstider i weekenderne
 • At der er videoovervågning i døgndrift
 • At dokumenteret varelager og inventar er forsikret mod tyveri i lukketiden, typisk tirsdage, onsdage og torsdage, samt i eventuelle andre lukkeperioder. Selvrisikoen for kræmmeren er kr. 7.000,- pr. butik pr. indbrud. Såfremt der i åbningstiden sker tyveri eller røveri er der ingen forsikring der dækker. Man har naturligvis mulighed for at forsikre selv og på eget initiativ
 • At man mod betaling kan købe varm middag og drikkevarer på lørdage og søndage, som serveres kl. ca. 17.15 i cafeteriet, umiddelbart efter markedets lukketid kl. 17.00. Maden skal bestilles samme sted på dagen inden kl. 12.00. Til middagen, som slutter typisk kl. 18.30, fås gratis kaffe. Middagen kan spises i cafeteriet sammen med kollegerne, eller kan tages ud af huset i dertil velegnede plasticbeholdere.
 • At man mod betaling kan få varm middag i cafeteriet fra kl. 08.00 til 10.00, både fredage, lørdage, søndage og mandage.
  Og ikke mindst: Danmarks rareste, hyggeligste og bedste kræmmere som kollegaer

 Kræmmer - Hvad, Hvordan & hvornår?

Når man får stadeplads på Det Blå Marked betaler man på ugebasis. Der er ikke tale om en lejeaftale eller lejekontrakt, så der er ikke tale om depositum eller tilsvarende.

Når det passer en bedst kan man flytte ud – selv om vi gerne ser man bliver længe.

 Hvad må jeg handle med?

 For at man ved hvad der er aftalt udfyldes en såkaldt Stade-aftale mellem Kræmmeren og Det Blå Marked . Den beskriver præcist ved hvad der er aftalt, så ingen part senere kommer i tvivl. I Stadeaftalen skal du også læse Det Blå Marked s ”Husorden”, ”El-regulativ”, mv.

I stadeaftalen aftales det ligeledes på skrift hvad den enkelte må handle med. Det gør vi for at sikre et afvekslende og spændende vareudbud for vores gæster og kunder. Vi arbejder løbende for at sikre, at Det Blå Marked s varesortiment består af ca. 30 % nye varer og 70 % varer bestående af antikviteter eller ting der er kitsch eller ”godt brugt”. Det gør vi også for at sikre, at udbuddet ikke bliver et uoverskueligt varehav, hvor alle sælger alt. Og sidst men ikke mindst, for at den enkelte har mulighed for at drive en fornuftig forretning.

Hvad må jeg ikke handle med?

 Forhandler en kræmmer eller dennes hjælpere kopi-varer, hæler-varer eller tyvekoster, bortvises kræmmeren og dennes evt. hjælpere med øjeblikkelig virkning, ligesom de efterfølgende ikke mere har adgang til Det Blå Markeds grunde.

Hvis jeg vil til at handle med noget andet? 

 Det der står i Stade-aftalen, at den er gældende indtil en ny skriftlig stadeaftale er indgået. Det vil sige, at ingen kan begynde at handle med andre vare end aftalt. Det gælder også hvis vi taler om et parti varer man er ”faldet over” et eller andet sted. Så det gælder om at kontakte ledelsen og søge om at få lavet en ny aftale, inden man går ud og investerer tid og penge i noget man måske ikke får tilladelse til at sælge

Stadeaftalen

 Vores Stadeaftale er ganske enkel. Nedenfor får du den i sin fulde ordlyd pr. 1.11.11:

Stade-Aftalen er indgået mellem (Stadeholders navn/firmanavn og CVR-nr.) og Det Blå Marked , Haslev, CVR-nr. 13 72 05 92. En stade-aftale indgås mellem den enkelte stadeholder og Det Blå Marked , Haslev for at sikre, at begge parter til enhver tid ved hvad der er aftalt. Det skal bidrage til at vi kan koncentrere sig om at skabe gode oplevelser vores gæster.

Det aftales hermed at (Stadeholders navn/firmanavn) pr. (Dato) har følgende stadenummer/re stillet til rådighed: (Stadenumre), mod ugentlig betaling.

Stadebetalingen aftales direkte mellem stadeholder og Det Blå Marked , Haslev ved pt. Inger Skøtt og betales på ugebasis. Det Blå Marked , Haslev udsteder kvittering i form af faktura i forbindelse med betalingen.

Stade-aftalen er gyldig når den er underskrevet af stadeholder og af Inger Skøtt. Uden sidstnævntes underskrift er stade-aftalen ikke gældende. Det er aftalt, at der fra ovenstående stade/r må sælges følgende sortiment (se endvidere begrænsningerne nedenfor): (Varegrupper, specifikke varer, mv.)

Stadeholdere, som sælger nye varer, skal naturligvis overholde Købeloven. Stadeholdere skal også overholde Lov om Næring, som træder i kraft pr. 1. januar 2012. Begge love kan som en service udleveres i kopi til stadeholdere ved henvendelse til Det Blå Marked , Haslev.

Lov om Næring kræver at enhver stadeholders har pligt til, på et iøjnefaldende sted på sine stade/r, at opsætte et skilt hvorpå indehaverens navn, adresse og CVR-nr. påføres (Enkeltmandsfirmaer: Indehaverens navn, adresser og CVR-nr. - Ved ApS: Selskabets navn, adresse og CVR-nr.). Alle som har en hjemmeside, herunder en underside på www.detblaamarked.dk, skal have CVR-nr. på.

For god ordens skyld skal det nævnes, at Det Blå Marked intet ansvar har for at stadeholdere overholder og opfylder bestemmelserne i disse eller andre love/bestemmelser/el-regulativer fra myndigheder. Nærværende oplysningerne er alene en service for stadeholdere, og Det Blå Marked påtager sig intet ansvar for evt. fejl i denne service.

NB! Salg af kopi-varer, hæler-varer og tyvekoster er naturligvis ikke tilladt. Såfremt det konstateres, medfører det øjeblikkelig bortvisning fra Det Blå Marked s grunde.

Ændringer til stade-aftalen kan kun ske ved indgåelse af en fornyet skriftlig stadeaftale underskrevet af (Navn). Ved underskrift af denne stade-aftale forpligter stadeholder sig samtidig til at overholde efterstående Husorden og El-regulativ for Det Blå Marked , Haslev.

Med venlig hilsen, Det Blå Marked , Haslev

 Husordenen

 Husordenen er ligeledes enkel, og indføres hér i sin fulde ordlyd pr. 1.11.11:

 1. Ved indflytning er aftalte stader til disposition fra fredag kl. 08.00, og ved fraflytning skal stadet afleveres i rengjort stand senest mandag kl. 14.00.
 2. Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at overskride de afmærkede stadegrænser
 3. På åbningsdage er der adgang for stadeholdere til Det Blå Marked , Haslev fra kl. 08.00 (Gæster har adgang fra kl. 10.00).
 4. På åbningsdage i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 10.00 kan der evt. åbnes andre døre end dørene i hal A og hal F for aflæsning af varer. Efter aflæsning lukkes dørene og det er stadeholdernes ansvar at der ikke åbnes for adgang for gæster.
 5. Ved lukketid kl. 17.00 på åbningsdage skal alle uden særlig opholdsaftale forlade staderne og hallerne, dog senest 20 minutter efter lukketid, idet alarmsystemerne aktiveres.
 6. Der er adgang til Det Blå Marked for stadeholdere første hverdag efter en åbningsdag fra kl. 08.00 til kl. 14.00, samt sidste hverdag før en åbningsdag fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Ligger der helligdag/e før eller efter en åbningsdag er det naturligvis hverdagen der ligger før eller efter helligdagen/e, hvor der er adgang som anført ovenfor.
 7. Ved ankomst og afgang på ikke-åbningsdage (dagen før og efter åbningsdage) skal stadeholdere indskrive/udskrive sig med navn i de fremlagte registreringsbøger, samt angive såvel ankomst- som afgangstid.
 8. Det er ikke tilladt at gå ind på andre stadeholderes stader (andre end ens egne) udenfor åbningstiderne.
  Staderne skal være bemandede i hele åbningstiden. Afvigelse herfra kan kun ske efter særlig aftale med Det Blå Marked
 9. Stadebetaling afregnes på ugebasis i cafeteriet i (Hal-F) i tidsrummet 09.30 til 11.00 lørdag eller søndag, hvor faktura udleveres.
 10. Alt pap skal i sammenklappet stand anbringes i de opsatte vogne til genbrug.
 11. .Det er ikke tilladt at anvende den opstillede container til andet affald end småt brændbart. Alt øvrigt affald skal den enkelte kræmmer selv bortskaffe fra Det Blå Marked Haslev.
 12. Affald der henstilles på udenomsarealerne bortskaffes for stadeholderens regning hver mandag. Stadeholder skal betale kr. 250,- pr. gang.
 13. Parkering på rampen ved Hal F er ikke tilladt.
 14. .Det er ikke tilladt at opbevare varer eller andet materiel på udenomsarealerne uden særskilt tilladelse fra Det Blå Marked , Haslev.
 15. Stadeholdere sørger selv for renholdelse af stader og gangarealer i forbindelse med de lejede stader.
 16. Minimum en gang årligt, samt efter nærmere advisering, afholder Det Blå Marked orienteringsmøder for interesserede stadeholdere.
 17. Se endvidere ” Det Blå Marked Haslevs el-regulativ”, som sammen med myndighedernes elregulativ til enhver tid skal overholdes.
 18. Enhver stadeholder og dennes evt. hjælpere forpligter sig til, aktivt at give alle kunder, gæster, leverandører og kollegaer en ordentlig behandling og oplevelse, gerne krydret med noget hygge og sjov.

 Hjertestarter og førstehjælp

 1.  Ved Midtvejscafeen i Hal C hænger der på væggen en hjertestarter
 2. I hver Hal samt i Cafeteriet i Hal A er der mindst én person, som er uddannet til at bruge hjertestarteren og til at yde førstehjælp i forbindelse dermed.
 3. Ved opstart som stadeholder bedes du orientere dig om, hvem der er førstehjælper i dit område og gå hen og se hvor hjertestarteren hænger.
 4. De Hjertestarter- og Førstehjælpsuddannede får én gang hvert år er genopfriskningskursus. Da der jo er udskiftning på et marked, kan der måske være mulighed for at deltage på det næste kursus. Henvend dig til Inger Skøtt tlf. 28 87 81 41, hvis du har evner, lyst og interesse i at påtage dig et sådant ansvar.

 EL-regulativ

 1.  Ved hvert stade (i gulvet eller på væggen) har Det Blå Marked fået opsat en hovedstikkontakt med strømudtag, så stadeholderen herfra kan tage strøm til forbrug på stadet. (Teknisk set hedder hovedstikkontakten en 230 V stikkontakt med jord, for-sikret med en 4 A automatsikring og med HPFI-beskyttelse).
 2. Alt elektrisk (herunder apparatur, ledninger, kabler, stik mv.) fra hovedstikkontakten er den enkelte stadeholder selv ansvarlig for. Det vil først og fremmest sige sikkerhedsmæssigt; men også for omkostninger, lovlig installation, vedligeholdelse, efterlevelse af alle forskrifter, mv.
 3. De opstillede hovedstikkontakter må under ingen forhold ændres.
 4. Såfremt der konstateres ulovligheder, fejl eller mangler på det enkelte stade, kan Det Blå Marked A/S foranledige udbedringer på stadeholders regning.
 5. Fra hovedstikkontakten til evt. stikdåse (med op til max 10 udtag), skal bruges en jordet gummiledning (teknisk set hedder gummikablerne H05 min. 1,5 mm2 eller H07 min. 1,5 mm2)
 6. Fra stikdåse kan benyttes en og kun én forlængerledning, som skal være jodet gummiledning og han- og hun-stik skal ligeså være jordede.
 7. Alle fremføringsstik, herunder han- og hun-stik, skal være med jord (teknisk set hedder han- og hunstik henholdsvis ”stikprop” og ”forlængerled”).
 8. Ledninger, kabler, stik mv. skal fastgøres med clips og lignende beregnet til det. Der må altså ikke forefindes løse ledninger og såkaldte ”fuglereder” mv.
 9. Der må ikke anvendes el-radiatorer på staderne.
 10. På staderne skal der, med mindre andet er aftalt skriftligt, anvendes sparepærer

 Hvordan forholder jeg mig når jeg skal stoppe?

 Når du ønsker at stoppe sker det ved, at du orienterer ledelsen. I princippet er det nok at advisere med en uges varsel, men Det Blå Marked er naturligvis glade for et længere varsel, hvis muligt.

Stadet/erne skal efterlades i ryddelig og rengjort stand, ligesom eventuelle skader på gulve/lofter/vægge/fastnaglet mv. skal være udbedret som da de blev modtaget. Såfremt dette ikke sker, kan Det Blå Marked foranledige skader mv udbedret på stadeholders bekostning.

Såfremt der på stadet/erne forefindes nagelfaste vægge, borde, reoler, hylder, mv. skal disse efterlades i ordentlig stand, også selv om det er stadeholder som, efter forudgående tilladelse fra ledelsen, har opført og bekostet det nagelfaste. Efterleves dette ikke, kan ledelse foranledige skader mv udbedret på stadeholders bekostning.

 Kræmmer på Det Blå Marked i Haslev - Hvorfor?

 Jo; siden er lavet for alle som ønsker at vide lidt mere om det at være Kræmmer hér hos os på Det Blå Marked Haslev på Midtsjælland; og er du bare lidt nysgerrig, så forstår vi det godt – for det er vi også

Så her får du noget om meningen med Det Blå Marked ; om det at være ”kræmmer” og ”købmand” i ordets bedste, hyggeligste og sjoveste betydning. At være et sted, hvor der naturligvis skal tjenes penge. Men hvor der også er plads og tid til hygge mellem gæster, kunder, kræmmere, personale, leverandører, mv. Det Blå Marked er også det kræmmermarked, hvor vi ikke glemmer vores andel i den genbrugstanke, som nok er og bliver en sympatisk tanke og en nødvendighed nu og i fremtiden. Hvis vi vil aflevere Mor Jord nogenlunde ordentligt til vores børn og børnebørn.

Hjælpsomhed er også et nøgleord hér. Vi søger hele tiden at hjælpe gæster, kunder og hinanden, for det gør livet lidt lettere for os alle. Så er du i tvivl om noget?: Så spørg! Hellere en gang for meget end for lidt!

 Den blå Grundlov

 Også på Det blå Marked har vi vores egen grundlov:

”En oplevelse ud over det sædvanlige; det er hvad man får, når man drager til Det Blå Marked . Man kommer til stedet, hvor handelsfolket mødes for at slå en god handel af, og hvor familie, børn og venner er spændt på dagens udbytte. For tit og ofte handles der med varer, som ikke er set andre steder. Køberen og sælgeren kommer hinanden ved. De kan i en hyggelig og fordragelig tone tinge og prutte om prisen. Nogle gange så det gnistrer, men alligevel på en måde, så begge vinder, når håndslaget falder. I kroen drikkes der lidkøb og slås mave. Alt imens øjnene står på stilke, efter alverdens uundværlige ting, som faldbydes fra stadernes gemmer.”

Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe den rare og hyggelige handelsstemning, som vi kalder Den Blå Atmosfære . Den sætter prikken over i’et for vores gæster, og er fundamentet for at drive en sund forretning.

 Hvorfor blive kræmmer

 Jo – der er nok lige så mange grunde som der er weekend-kræmmere eller livstidskræmmere. Og nok lige så mange grunde som f.eks. Hvorfor blive kosmetolog? eller Hvorfor blive brandmand?

Men nogle grund er hørt mange gange i forskellige afskygninger:

 • ”Det er en livsstil! Jeg har været udendørs-kræmmer om sommeren i årevis. Og så ville jeg indendørs og have en mere fast plads, hvor jeg ikke skal slæbe så meget frem og tilbage. Og få nogle gode kollegaer.”
 • ”Vi skulle flytte, og så opdagede jeg, hvor meget jeg havde fået samlet sammen. Og så kan man jo lige så godt betale for et stade en weekend eller to og sælge det til genbrug. I stedet for at smide det hele på lossen.”
 • ”Jeg har forretning til daglig inde i byen. Og med et par stande kan jeg jævnligt får ryddet op i lageret og få lidt for det. Det er jo en af farerne ved at ha’ forretning, at laget bliver for stort.”
 • ”Vi havde brug for nogle ekstra-penge og havde en hel del samlet sammen i garagen. Men du er vi blevet hængende.”
 • ”Jeg sælger lodsedler for ”Foreningen Det Gode Formål” og synes det er en god afveksling at komme hér et par weekender ind imellem”
 • ”Som pensionist er det dejligt at ha’ sin egen lille butik at passe hver weekend. Så får jeg en lille fast kundekreds og der er altid noget at snakke om. Så det holder én i gang og frisk.”
 • ”Som forsikringsselskab er det et rigtigt godt sted af få’ et stade, og få en sludder med gæsterne på en helt anden måde.”
 • ”Jeg lukkede min forretning og tog et par stande for at komme af med det sidste. Og det blev så til en ny forretning...”
 • ”Jeg fik forhandling af et kosmetik-produkt og kunne ikke finde et bedre sted at lave min forretning. Der kommer alle slags mennesker.”

Og der er mange flere grunde – den ene mere spændende en den anden.

Hvordan bliver du kræmmer på det blå marked

Hvis du ønsker at blive kræmmer på Det Blå Marked så skal du kontakte Inger på telefon eller mail, hvor længden af brugen af stadepladsen mv. aftales. Aftalen kan forlænges efter behov.

Der er positivt varesortiment på Det Blå Marked, som gør at der sikres et spændende og afvekslende vareudbud, og du får god mulighed for at sælge dine varer.

En positiv sortimentsregulering, skal forstås således:

 • At de som sælger gamle varer (antikt, kitsch og godt brugt), ikke også må sælge nye varer i deres stade

 • At de som sælger nye varer kun må sælge det sortiment man har tilladelse til på sit stade, og at man ikke må sælge gamle varer

 Velkommen

 Kære læser!

Alle ovenstående retningslinjer, bestemmelser og love syder i sagens natur noget ”firkantede” og strenge. Det er for at vi som mange forskelligartede mennesker med forskellige baggrunde og livssyn, kan leve sammen på en god og tryg måde i ”hverdagen” eller weekenderne, for nu at sige det som det er. Det er nok også derfor det rent faktisk går fint og gnidningsfrit for det meste.

Under alle omstændigheder, velkommen igen. Som gæst, kræmmer, personale leverandør.

 

 

 

Adresse

Det Blå Marked Haslev
Lysholm Alle 86
4690 Haslev

CVR: 13720592

Åbningstider

Åbent hver weekend

 

Lørdag 10:00 - 17:00
Søndag 10:00 - 17:00

 

telephone5
Inger@detblaamarked.dk

+45 28 87 81 41

BV sponsorlogo web 2017 002

flag Denmark flag United Kingdom flag Germany